หน้าแรก > รูปถ่าย >> ชาวตลาดรังสิตมอบของบริจาค ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์