หน้าแรก > ประเภทตลาด >> ตลาดสด

ภายในตลาดสดตลาดรังสิตแบ่งตามประเภทสินค้าได้ดังนี้

ผลไม้, ดอกไม้, อาหารสำเร็จรูป,ผักสด, ไก่สด, หมูสด, เนื้อ, ปลาแห้ง, ปลาน้ำจืด, ปลาทะเล, เบ็ด, เตล็ด,ของชำ

     ตลาดรังสิตได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดระบบสุขาภิบาลให้สะอาดและสุขอนามัยมีการตรวจสอบสภาพสินค้าอยู่เสมอโดยมีห้องปฏิบัติการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร    และตราชั่งเพื่อเป็นจุดตรวจสอบน้ำหนักสินค้าที่ลูกค้าซื้อมาว่าได้น้ำหนักหรือไม่ ทางตลาดรังสิตได้รับรางวัลตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก 8 ปีติดต่อกัน (2554) ซึ่งเป็นเครื่องการันตีคุณภาพของสินค้าและการจัดการตลาดสดรังสิตได้เป็นอย่างดี