หน้าแรก > ข่าวล่าสุด >> งานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมครั้งที่4

งานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมครั้งที่4

งานมหกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 4
วันที่ 17-19 สค.54 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพคเมืองทองธานี

     ภายในงานมีการบรรยาย การอภิปราย การนำเสนอผลงานและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และมหกรรมการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม อาทิ
ด้านนมแม่และด้านพัฒนาการเด็ก มีการบริการให้คำปรึกษาเรื่องนมแม่และการสาธิตอุปกรณ์เกี่ยวกับนมแม่ และแจกถุงเก็บน้ำนมแม่ หนังสือเกี่ยวกับนมแม่ เป็นต้น

ด้านวัยรุ่น จัดโครงการรักแล้วรอหน่อย มีมุมนิทรรศการป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น: คลินิกวัยรุ่น : มุมให้คำปรึกษาปัญหาวัยรุ่น : การให้บริการยาคุมกำเนิดและถุงยางอนามัย,และสาธิตอุปกรณ์เกี่ยวกับการทำแท้ง,บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น
ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ มีสาธิตการออกกำลังกายเพื่อผู้สูงอายุ ด้านทันตสาธารณสุข ตรวจสุขภาพช่องปากและการให้คำแนะนำการจัดฟันทำอย่างไร, คำแนะนำการแปรงฟันให้ถูกวิธีและสุขภาพในช่องปาก, มีการให้บริการใส่ฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุ
การจัดนิทรรศการลดโลกร้อนและนิทรรศการเรื่องส้วม จัดแสดงส้วมที่ถูกสุขลักษณะ เช่น ส้วมโบราณ, ส้วมมาตรฐาน, ส้วมแยกปัสสาวะเพื่อนำไปทำปุ๋ย, ส้วมไฮเทค
รวมทั้งการบริการสุขภาพอื่นๆ อีกมากมาย เช่น

• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
• ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้แก่เด็กอายุ 12-14 ปี
• ตรวจมะเร็งเต้านม
• ตรวจวัดไขมันในร่างกาย BMI ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

นอกจากกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวแล้วยังมีร้านค้าในเครือข่ายโครงการสายใยรัก เข้าร่วมและจำหน่ายสินค้ากว่าร้อยบูท

การจัดงานครั้งนี้ตลาดรังสิตได้รับ “รางวัลสุดยอดนวัตกรรมตลาดสดน่าซื้อภูมิปัญญาท้องถิ่น เขต1” และร่วมจัดบูทโดยนำ เก้าอี้มหัศจรรย์ มาให้ทดลองใช้และเผยแพร่ให้ได้ทราบถึงประโยชน์เพื่อให้ทุกคนทุกเพศทุกวัยหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำน้ำสกัดชีวภาพ และนำตัวอย่างของน้ำสกัดชีวภาพที่ทางตลาดทำขึ้นเองแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้นำกลับไปทดลองใช้ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมทดลองออกกำลังกายและรับน้ำสกัดชีวภาพไปทดลองใช้กันอย่างคึกคัก

นอกจากนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการของตลาดรังสิต และได้ทดลองขึ้นเก้าอี้มหัศจรรย์ ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มให้แก่ทีมงานของชาวตลาดรังสิตเป็นอย่างมาก