หน้าแรก > ข่าวล่าสุด >> เยี่ยมตลาดเทศบาลกาญจนบุรี

เยี่ยมตลาดเทศบาลกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 13กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ตลาดรังสิตได้ต้อนรับคณะดูงานจากจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 200ท่าน ซึ่งได้มาดูงาน เกี่ยวกับการจัดการระบบตลาดสดน่าซื้อ ระบบการจัดการด้านความสะอาดและเดินชมสถานที่จำหน่ายสินค้าและเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดรังสิตของเราค่ะ