หน้าแรก > ข่าวล่าสุด >> ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับเด็ก

ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับเด็ก

ขอเชิญร่วมบริจาค ชุดนักเรียน ชุดพละ รองเท้านักเรียน หนังสือเรียน

อุปกรณ์การเรียนที่ไม่ใช้แล้ว ของเล่นต่างๆ (ที่อยู่ในสภาพดี)

นำมาบริจาคได้ที่ กล่องรับบริจาค บริเวณหน้า สำนักงานตลาดรังสิต

ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2555 - 17 พฤษภาคม 2555

เพื่อนำไปมอบให้แก่น้องๆ นักเรียนกำพร้าและยากจนที่อยู่ในความดูแลของ

วัดโบสถ์วรดิตถ์ จ.อ่างทอง อายุตั้งแต่ 3-17 ปี จำนวนกว่า 400 คน ค่ะ

tiffany jewellery uk acquired a new specific U . s citizens type although looked for you to Europe and the legal courts with Europe for patriotic objects with jewelry including gold spurs using matching stirrups.
these lamps are made with a quality en par to that of original tiffany uk online lamps.
The corporation is popular for its unique designs made from different types of precious metals tiffany jewelry on sale.
Sometimes, you happen to be compelled to give up your sense of fashion, and only to purchase whatever you have discovered anywhere you have met just like buy a tiffany heart necklace to show your high grade taste. 
Choose the style or theme of exclusively trendy tiffany heart earring is very important for anyone who wants to buy it as a gift. 
If you are interested in purchasing a cheap tiffany jewelry but want to ensure that you,re not getting a counterfeit, 
You can get the perfect Christmas gift at the same time dont need to burn your pocket is a tiffany wedding rings.
Browse through our buying tiffany and co bracelet tips to get an insight into buying the right jewelry.
ales.com Baileybanksandbiddle.com are the two official online tiffanys uk shopping malls for sale of Zale merchandise.
tiffany and co uk, founded throughout 1837 throughout Broadway, Manhattan, earliest harnessed this worlds awareness featuring a precisely designed gold models utilizing sterling silver.
Gehry. Addressing stone, pearls, different watches, Tiffany outlets can be found all over the cheap tiffany jewellery world such as you upon 5th avenue, New york, Harrods in london,
Along with Signet Collection plc, it has the London-based parent or guardian organization, Kay tiffany stores uk jewelers continues to be gratifying potential customers the united states in addition to other parts in the universe. pass4now.com pass4sure 200-120 642-902 exam sy0-301 dumps 350-001 dumps 70-410 exam vcp-510 exam