หน้าแรก > ข่าวล่าสุด >> สรงน้ำพระ ๙ วัด ๒๕๕๖

สรงน้ำพระ ๙ วัด ๒๕๕๖

ตลอดช่วงสงกรานต์ ๒๕๕๖ นี้ขอเชิญเพื่อนร่วมสรงน้ำพระ ๙ วัด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว กันได้ที่ หน้าตลาดสดรังสิตนะคะ สำหรับ พระทั้ง ๙ วัดนั้นได้อัญเชิญมาจากวัดต่างๆในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ซึ่งได้แก่ 
พระพุทธชินราช วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร 
คติความเชื่อ เพื่อเสิรมสร้างบารมีเป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัว
พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) วัดพระแก้ว 
มีคิดความเชื่อว่า เพื่อให้จิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์ หรือ แก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมา
พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร 
คติความเชื่อ เพื่อให้ผู้ที่คิดปองร้ายพ่ายแพ้ภัยตนเอง
พระศรีศากยมุนี วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร 
คติความเชื่อ เพื่อให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป
พระพุทธไตรรัตนายก (หลวงพ่อโต) วัดพนัญเชิง 
เพื่อให้มีมิตรไมตรี โชดดีในการเดินทางการค้าพาณิชย์เจริญรุ่งเรื่อง
พระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) วัดโพธิ์ 
คติความเชื่อ เพื่อให้ชีวิตมีความร่มเย็นเป็นสุขดุจอยู่ใต้ร่มโพธิ์ 
พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก วัดอรุณราชวราราม 
คติความเชื่อ เพื่อชีวิตและหน้าที่การงานเจริญรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน
หลวงพ่อโสธร วัดโสธรวรารามวรวิหาร 
เพื่อการงานก้างหน้าเจริญรุ่งเรือง 
หลวงพ่อพระเสริม วัดปทุมวนาราม
คติความเชื่อ การค้าขายเจริญรุ่งเรืองการงานก้าวหน้า

Ladies vogue even more motivated tiffany jewellery uk models. Within the 1850s, jewelry grew to become daring and also brassy and also towards the finish of the nineteenth centuries when the corset and also lighter in weight gown materials improved,
these lamps are now antiques and can go for millions of US dollars. Because original tiffany stores uk lamps are so incredibly expensive
tiffany jewelry store is renowned worldwide since the store featured in different movies including Breakfast at Tiffanys starring Audrey Hepburn and Gentlemen Prefer Blondes starring Marilyn Monroe.
When it comes to the great festivals and holidays, a hot discussion is usually held about the tiffany and co necklace is thebest gift for the beloved ones and the relatives for expressing their thankfulness.
Even so, if that unique diamond jewelry does originate from tiffany and co earring, situation will become entirely diverse.
Usually, the marks of discount tiffany jewelry are very small, which may tell you the story about the jewelry or even some romantic love story related with it.
While considering of tiffany wedding rings, tiffany rings are very popular and fashionable. They are sought after by those who can afford the expensive prices as well as those cannot.
If it is for others, it will likely to be certain designer the series accessories. Many will tiffany charm bracelet for its online store thas an antique.
this right until night out. The sooner compact size family tiffany uk sale jewellery shops own turned into 350-001 exam considerable business enterprise and leaders spewing a large number of fresh layouts on a yearly basis.
Jared could be the foremost sequence with jewelry CompTIA sy0-301 exam superstores. Its also the key precious stone tiffany and co uk in the usa. Above 100 Jared retailers sell expensive jewelry and also free precious gems.
Your superstores function under your flagship brand Jared Your Galleria associated with Rings. Signet Groups US subsidiary is tiffany jewellery uk definitely Sterling Dealers
Because 1916, Kay Jewelers, by using its tiffany stores uk headquarter within Ohio, is growing from one particular retailer to more than eight hundred from coast to coast. 70-410 dumps