หน้าแรก > ข่าวล่าสุด >> สูตรน้ำหมักชีวภาพตลาดรังสิต

สูตรน้ำหมักชีวภาพตลาดรังสิต

 

การผลิตน้ำสกัดชีวภาพตลาดรังสิต

     น้ำสกัดชีวภาพ คือ  น้ำที่ได้จากการหมักดองพืชอวบน้ำ  เช่น  ผัก  ผลไม้  ด้วยน้ำตลาดในสภาพไร้อากาศ  น้ำทีได้จะประกอบด้วยจุลินทรีย์และสารอินทรีย์หลากหลายชนิด  จุลินทรีย์ส่วนใหญ่จะเป็นพวกยีสท์  แบคทีเรีย  สร้างกรด     เลกติกและพวกรา  แบคทีเรียสังเคราะห์แสงก็เคยพบในน้ำสกัดชีวภาพ

    หมักทิ้งไว้ 3-5 วัน  จะเริ่มมีของเหลวสีน้ำตาลอ่อนถึงแก่  เกิดขึ้นจากการละลายตัวของน้ำตาลและน้ำเลี้ยงจากเซลล์ของพืชผัก  น้ำตาลและน้ำเลี้ยงเป็นอาหารของจุลินทรีย์  จุลินทรีย์ที่หมักดองก็จะเพิ่มปริมาณปริมาณมากมาย  พร้อมกับผลิตสารอินทรีย์หลากหลายชนิดดังกล่าวข้างต้น  ของเหลวที่ได้เรียกว่า  “น้ำสกัดชีวภาพ”

     เมื่อน้ำสกัดชีวภาพหมักไว้ประมาณ 28 วัน  มีปริมาณมากพอก็ถ่ายน้ำสกัดชีวภาพออกบรรจุลงในภาชนะพลาสติก  ถ้าปิดฝาสนิทสามารถเก็บไว้ได้หลายๆ เดือน
 

ส่วนผสม 

กากน้ำตาล 1 ส่วน + พืชอวบน้ำหรือผลไม้ 3 ส่วน  หมักไว้ประมาณ 28 วัน

 

การใช้ประโยชน์

 

1.  ผสมน้ำรดต้นไม้ได้ทุกชนิด  ในอัตราส่วน 1 : 1000

2.  ใส่ในส้วมเพื่อเร่งการย่อยสลาย

3.  ราดบริเวณรอบบ้าน  เพื่อลดปัญหาแมลงวันและยุง

4.  ราดในท่อระบายน้ำ  เพื่อกำจัดกลิ่น

5.  ผสมน้ำอาบให้สัตว์เลี้ยง เพื่อกำจัดกลิ่นตัว